Basisonderwijs

 

Het Elisabeth Weeshuis Museum heeft programma’s erfgoededucatie voor groep 1 t/m 8.
Ze zijn afgestemd op de kerndoelen van het basisonderwijs en de historische canon van Nederland.

Elk programma bestaat uit:
•  Een introles door de leerkracht of een gastdocent op school.
•  Een locatieles door medewerkers van het museum.
•  Een verwerkingsles door de leerkracht op school.

De locatielessen vinden plaats in ons eigen museum, de historische binnenstad van Culemborg,
Museum Jan van Riebeeckhuis en de Kasteeltuin Culemborg.

De museumjas

Spannend, we gaan rondkijken in een museum! De rondleider draagt een speciale jas met grote kleurige zakken. Daarin zitten alledaagse, herkenbare voorwerpen zoals Duploblokjes of een pak speculaasjes. Samen met de kinderen gaan we in het museum op zoek naar vergelijkbare voorwerpen van vroeger.
Het programma bestaat uit een leskist voor in de klas en een museumbezoek. In de leskist zitten authentieke voorwerpen, spelmateriaal en lessuggesties.

Doelgroep: groep 1 en 2

Locatie: Elisabeth Weeshuis Museum

Lesduur: 45 minuten

Willie het weeskind

Van wie is dit vreemde boekje? Het is het dagboek van Willie het weeskind. Lang geleden woonde zij in het Elisabeth Weeshuis. Samen met de andere weeskinderen. Aan de hand van het verhaal van Willie beleven de kinderen een dag uit het leven van een weeskind van vroeger. Opstaan, wassen, aankleden, eten, naar school gaan, spelen. Tijdens deze interactieve rondleiding ervaren de leerlingen zelf hoe het dagelijks leven van de Culemborgse wezen verliep.
Het programma vormt een introductie op het vak geschiedenis en sluit aan bij de nieuwe geschiedenismethodes vanaf groep 3.

Doelgroep: groep 3 en 4

Locatie: Elisabeth Weeshuis Museum

Lesduur: 75 minuten

De oude boerderij

Hoe woonden mensen vroeger? Wat is er anders dan nu en wat hetzelfde? De museumdocent komt in de klas met een voorwerpenkoffer. De leerlingen maken kennis met het leven op een boerderij rond 1900 door het onderzoeken van deze oude voorwerpen. Ze vergelijken de inrichting van een huis van nu met die van vroeger. En in de buurt rond de school gaan ze op zoek naar de verschillen tussen een straat van vroeger en een straat van nu. Daarna maken ze zelf een huis en een straat.

Het programma vormt een introductie op het vak geschiedenis en sluit aan bij de nieuwe geschiedenismethodes vanaf groep 3.

Doelgroep: groep 4

Locatie: op school

Lesduur: 60 minuten

Het kasteel van Elisabeth

Aan de hand van archeologische vondsten ontdekken de leerlingen dat er vroeger in Culemborg een groot kasteel stond. Daar woonde vrouwe Elisabeth. Hoe zag haar kasteel eruit? Welke voorwerpen gebruikte zij, en wat vertellen die ons over het leven op een kasteel? De kinderen doen verschillende activiteiten op het terrein van de Kasteeltuin en ontdekken zo meer over vrouwe Elisabeth en haar kasteel.

Het programma sluit aan bij de geschiedenisles over het middeleeuwse kasteel.

Doelgroep: groep 5

Locatie: Kasteeltuin Culemborg

Periode: 1 maart – 1 november

Lesduur: 75 minuten

Dirk, leven in een middeleeuwse stad

De leerlingen horen een spannend verhaal over de jongen Dirk, die allerlei avonturen beleeft in middeleeuws Culemborg. Tijdens een interactieve stadswandeling ontdekken de leerlingen wat er nog over is uit de tijd van Dirk. Daarbij fotograferen zij ook plekken die er al waren in de middeleeuwen.
In het programma is speciale aandacht voor kaartvaardigheden: oude en nieuwe stadsplattegronden, ruimtelijke oriëntatie en zelf een plattegrond tekenen.

Het programma sluit aan bij de geschiedenisles over de middeleeuwse stad.

Doelgroep: groep 5 en 6

Locatie: historische binnenstad van Culemborg

Lesduur: 90 minuten

Jan van Riebeeck en de VOC

Wat heeft in de 17e eeuw zoveel waarde dat het in een kluis moet worden bewaard? Wat is scheurbuik? En hoe lang duurde een reis naar Indië? Wat zijn specerijen, hoe zien ze eruit en hoe smaken ze? De leerlingen kruipen in de huid van een 17e-eeuwse koopman, chirurgijn, stuurman of onderzoeker. In groepjes ontdekken ze de antwoorden op deze vragen en meer. De Culemborger Jan van Riebeeck is de stichter van Kaap de Goede Hoop. Hij was zijn hele leven in dienst van de VOC.

Het programma vormt een aanvulling op het canonvenster ‘De VOC’.

Doelgroep: groep 6 en 7

Locatie: Museum Jan van Riebeeckhuis, Elisabeth Weeshuis Museum

Lesduur: 105 minuten

De Beeldenstorm in Culemborg

1566. Beeldenstorm in de Nederlanden, ook in Culemborg. De woede van de onderdrukte protestanten komt tot een uitbarsting. Ze trekken in de katholieke Barbarakerk beelden omver, vernielen altaren en orgels en gooien gekleurde ramen kapot. Een van de Beeldenstormers is Floris I, de graaf van Culemborg zelf! Katholieken en protestanten bestrijden elkaar door het beledigen en vernielen van symbolen die voor de ander belangrijk zijn.
Het programma bestaat uit een activiteitencircuit waarin de leerlingen in groepjes zelfstandig onderzoeken: de symbolische waarde van voorwerpen, de symbolische waarde van woorden en de (vernielde) symbolen in de kerk.

Het programma sluit aan bij de canonvensters ‘Beeldenstorm’ en ‘Willem van Oranje’.

Doelgroep: groep 7 en 8

Locatie: Elisabeth Weeshuis Museum, Grote of Barbarakerk Culemborg

Lesduur: 105 minuten

Tolerant of niet?

Aan de hand van het verhaal van een Culemborger in oorlogstijd maken de leerlingen groepsgewijs een fietstocht in en om de binnenstad van Culemborg. Ze bezoeken de plekken die een rol spelen in dit verhaal. Met welke dilemma’s had de hoofdpersoon te maken, en hoe zouden  de leerlingen zelf hebben gereageerd? Op school gaan de leerlingen na met welke dilemma’s zij tegenwoordig te maken hebben.

Het programma sluit aan bij de canonvensters ‘Tweede Wereldoorlog’ en ‘Anne Frank’

Doelgroep: groep 7 en 8

Locatie: in en om de historische binnenstad van Culemborg

Lesduur: 90 minuten

Maatwerk en boekingen

Heb je als docent een eigen lesidee of ben je op zoek naar een stageplek, neem dan contact met ons op voor de mogelijkheden. Voor meer informatie over ons aanbod voor het basisonderwijs, de prijzen en reserveringen: info@weeshuismuseum.nl (ter attentie van Lucienne Bartels) of 0345 513912.