Vereniging van Vrienden van het Elisabeth Weeshuis Museum

De vereniging is opgericht in 1979 met als statutaire doelstelling het verlenen van financiële steun aan het museum en het verlenen van hand- en spandiensten aan het museum en voorts door andere middelen, die in overeenstemming met het doel van de vereniging zijn.

Ondersteuning

In materiële zin betreft de ondersteuning voornamelijk de opbouw,  organisatie en realisatie van  financiële ondersteuning waarmee het museum haar taken kan blijven uitvoeren. In immateriële zin het leveren van hand- en spandiensten. Ze doet dat betrokken, toekomstgericht en maatschappelijk gedreven.

De ondersteuning is  altijd gericht op de door het museum aangegeven doelstellingen en sluit daarop aan. We doen dat door het organiseren van activiteiten, bijeenkomsten en projecten waardoor (extra) inkomsten en vriendenbinding kunnen worden gerealiseerd.

Bestuur

Per 15 februari 2017 bestaat het bestuur uit de volgende personen:

Voorzitter: Johan Jansen, aftredend in 2019 (niet herkiesbaar).
Secretaris: Ivo van Dijk, aftredend in 2018 (herkiesbaar).
Penningmeester: Laurens de Vries, aftredend in 2018 (herkiesbaar).
Algemeen lid: Jan Seij, aftredend in 2019 (herkiesbaar)
Algemeen lid: Ton Gommans. aftredend in 2020 (herkiesbaar)

Anne Marie Eckhardt verzorgt de financiële administratie.

Gegevens

Secretariaat
Herenstraat 29
4101 BR Culemborg
vrienden@weeshuismuseum.nl

KvK nummer: 40156867
Fiscaal nummer 817257640

 

ANBI

De vereniging heeft de zgn. culturele ANBI status (Algemeen Nut Beogende Instelling) waardoor u inkomstenbelastingvoordeel kunt genieten. In dat kader informeren wij u over het reilen en zeilen van de vereniging met het recente jaarverslag, financieel verslag en beleidsplan.

Jaarverslag Vrienden 2016
Financiële verantwoording Vrienden 2016
Beleidsplan Vrienden 2017