Vrienden

Een museum als het onze verdient het om te worden ondersteund door Vrienden. Dit museum is uniek in Nederland, evenals het monumentale pand waarin het is gevestigd. Om dat te kunnen behouden is ook uw ondersteuning zeer gewenst. Hoe dat kan? Word lid van de Vriendenvereniging!

Wie we zijn?

De Vereniging Vrienden van het Elisabeth Weeshuis Museum ondersteunt het museum zowel materieel als immaterieel. Ze doet dat betrokken, toekomstgericht en maatschappelijk gedragen.

In materiële zin betreft de ondersteuning een jaarlijkse financiële bijdrage. In immateriële zin de inzet van de vrijwilligers en het leveren van hand- en spandiensten.

De ondersteuning is gericht op de door het museum aangegeven doelstellingen en sluit daarop aan.

Hoe we dat doen?

Door de inzet van gastvrouwen en -heren en vrijwilligers voor specifieke taken in het museum én door het organiseren van activiteiten, bijeenkomsten en projecten waardoor (extra) inkomsten kunnen worden gerealiseerd. Zie bijvoorbeeld onze Elisabeth en Anthonis wijnen!

Welke mogelijkheden bieden wij?

Voor volwassenen kennen wij het individuele lidmaatschap van € 25 per jaar. Voor gezinnen, ongeacht het aantal kinderen, kennen wij het gezinslidmaatschap voor € 50 per jaar. Voor diegenen, die een hogere bijdrage willen geven, kennen wij de Elisabethvriend voor € 150 per jaar. Tenslotte bieden wij bedrijven ook de mogelijkheid om museumvriend te worden voor € 200 per jaar.

Het lidmaatschap is jaarlijks. Opzeggen kan vóór 1 november.

En wat staat daar tegenover?

  • Gratis toegang tot het museum
  • Nieuwsbrief over het reilen en zeilen van het museum en de vereniging
  • Gratis (speciale) rondleidingen op vastgestelde dagen
  • Uitnodiging voor het gratis bijwonen van de opening van wisselexposities.
  • Uitnodiging voor gratis deelname aan de jaarlijkse vriendenavond.
  • Uitnodiging voor deelname (tegen vergoeding) aan vriendenactiviteiten zoals bijv. de jaarlijkse boerenkoolmaaltijd, een wijnproeverij etc.
  • Gratis reproductie stadsplattegrond Joan Blaeu uit 1651.
  • Gratis boek “Het Weeshuis van Culemborg” van Machiel Bosman (alleen Elisabethvriend).
  • Naamsvermelding op de website van het museum bij de Vrienden (alleen bedrijfsvriend).
  • En… de vereniging heeft de zgn. culturele ANBI status (Algemeen Nut Beogende Instelling) waardoor u inkomstenbelastingvoordeel kunt genieten.

Meld u nu aan!

Uw naam (verplicht)

Voorletter(s)

Adres

Postcode

Plaats

Telefoonnummer

Email (verplicht)

Keuze lidmaatschap
Individuele vriendGezinsvriendElisabethvriendBedrijfsvriend