Bestuur en medewerkers

Het Elisabeth Weeshuis Museum wordt geleid door een professioneel kernteam en ondersteund door vele vrijwilligers.

We zijn op zoek naar nieuwe bestuursleden. Er is op dit moment een plek vrij in het bestuur en in de komende anderhalf jaar maken drie leden hun termijn vol. Heb je belangstelling of ben je benieuwd of het iets voor jou is? Lees er hier alles over.

Medewerkers

Kernteam
Leonieke Terlouw, directeur
Jesse Krol, medewerker
Eline van den Brink, educatie

Bestuur

Machiel den Besten, secretaris, tot 1-8-2022, niet hernoembaar
Sef Severens, penningmeester, tot 1-2-2023, niet hernoembaar
Ellie Tap, lid, tot 1-8-2023, niet hernoembaar
Claire Vaessen, voorzitter, tot 1-2-2025, niet hernoembaar

Nevenfucties
Sef Severens: Bestuurslid Stichting Vrienden van het Hospice en bestuurslid Culemborg van Nu
Ellie Tap: Hoofdredacteur Wijzer Wonen, Communicatieadviseur/belangenbehartiger COSBO Stad Utrecht, Lid Projectgroep Vierheemskinderstraat
Claire Vaessen: Lid Stuurgroep Collectief Centrum Culemborg en Werkgroep Sfeer en Beleving

Het bestuur leeft de Governance Code Cultuur na.