Bestuur en medewerkers

Het Elisabeth Weeshuis Museum wordt geleid door een professioneel kernteam en ondersteund door vele vrijwilligers.

Medewerkers

Kernteam
Leonieke Terlouw, directeur
Jesse Krol, medewerker
Sjanne Emans, educatie en kinderfeestjes
Lucienne Bartels, educatie

Bestuur

Machiel den Besten, secretaris, tot 1-8-2022, niet hernoembaar
Gerben Jansen, lid, tot 1-8-2024, hernoembaar
Sef Severens, penningmeester, tot 1-2-2023, niet hernoembaar
Ellie Tap, lid, tot 1-8-2023, niet hernoembaar
Claire Vaessen, voorzitter, tot 1-2-2025, niet hernoembaar

Bestuur Elisabeth Weeshuis Museum, v.l.n.r. Sef Severens, Gerben Jansen, Ellie Tap, Claire Vaessen, Machiel den Besten

Nevenfucties
Gerben Jansen: Manager Stedenbouw & Mobiliteit, gemeente Utrecht
Sef Severens: Bestuurslid Stichting Vrienden van het Hospice en bestuurslid Culemborg van Nu
Ellie Tap: Hoofdredacteur Wijzer Wonen, Communicatieadviseur/belangenbehartiger COSBO Stad Utrecht, Lid Projectgroep Vierheemskinderstraat
Claire Vaessen: Lid Stuurgroep Collectief Centrum Culemborg en Werkgroep Sfeer en Beleving

Het bestuur leeft de Governance Code Cultuur na.