Point of View

Zie jij wat ik zie? – Expositie door Culemborgse vluchtelingen en stadsbewoners.
Te zien van 28 mei tot en met 11 september 2016.

Fotograaf Feras vertelt: “Alles is mooi behalve het lege bankje! Waar zijn de geliefden die je graag op het bankje wilt zien zitten? Ik mis de mensen en de levendigheid op straat zoals ik het ken van vroeger en waar ik vandaan kom.”

Een vluchteling en zijn Nederlandse buurvrouw staan naast elkaar en kijken naar hetzelfde. Maar wat ze zien is totaal verschillend. Het is gekleurd door hun eigen ervaringen, geschiedenis en cultuur. Initiatiefnemer Karijn Kakebeeke en haar collega Martha van der Meer van project Point of View – Zie jij wat ik zie? vroegen vluchtelingen en buurtbewoners foto’s te maken van hun omgeving om deze daarna gezamenlijk te bespreken. Deelnemers leerden elkaar kennen via de foto’s en bekeken de wereld door de bril van de ander. Het resultaat is vanaf 28 mei te zien in het Elisabeth Weeshuis.

Karijn Kakebeeke over het project: “Door mee te doen aan Point of View reflecteren deelnemers niet alleen op hun gemeenschappelijke belangen, maar maken ze deze ook bespreekbaar. Fotografie leent zich daar goed voor omdat het geen taalbarrières kent. Bovendien kan iedereen fotograferen. Je hoeft geen professioneel fotograaf te zijn om mooie foto’s te maken.” Museumdirecteur Nicole Spaans is enthousiast over de expositie: “We zijn blij dat Karijn Culemborg uitgekozen heeft voor dit project. Het museum werkt graag mee door de museumzolder beschikbaar te stellen aan Culemborgers, aan stadsbewoners en vluchtelingen. We zijn immers niet alleen het museum voor de wezen- en stadsgeschiedenis. We tonen ook regelmatig actuele thema’s die spelen in de stad. Er zijn nu prachtige foto’s te zien met de bijbehorende aangrijpende, inspirerende en verrassende verhalen. Ik ben er trots op dat we als museum hiermee laten we zien wat mensen bindt en welke bruggen er zijn geslagen. Het is een lokaal project, maar Point of View is voor heel Nederland interessant.”