Geschiedenis

De geschiedenis van het museum begint in 1928. Sinds de vernieuwing van alle museumzalen in 2013 is het museum weer toekomstbestendig.

1928

De nieuwe Culemborgse oudheidkamer wordt ondergebracht in de spinzaal. Aan de wanden hangt nog altijd de fraaie verzameling portretten van de graven en gravinnen van Culemborg. Een ideale setting voor de collectie historische voorwerpen van onderwijzer J.B. van den Ham, oprichter van de oudheidkamer. Ook nadat het gebouw zijn functie als weeshuis in 1952 verliest, blijft de oudheidkamer er gevestigd. De kleine expositie in de spinzaal groeit uit tot een museum in de hele voormalige meisjesvleugel.

 

1980

Na een ingrijpende verbouwing wordt de naam veranderd in Museum Elisabeth Weeshuis. Het geheugen van Culemborg, dat de rijke geschiedenis van de stad aan de Lek tastbaar maakt. Met de aanstelling van een conservator wordt de professionalisering van het museum in gang gezet. Op de eerste verdieping komt in 1995 een vaste presentatie over de Culemborgse sigaren- en stoelenindustrie, en het leven van de wezen in de negentiende eeuw. In 2003 volgt erkenning door de Nederlandse Museumvereniging. Jaarlijks zijn er twee tentoonstellingen.

 

2005

De uitstraling van de vaste presentatie en het accent 
op lokale geschiedenis komen ter discussie te staan. Gekozen wordt voor het perspectief van de interessante weeshuisgeschiedenis, maar zonder afscheid te nemen van de stadsgeschiedenis. Voor de planontwikkeling en verdere professionalisering wordt in 2007 een directeur aangesteld. Later gevolgd door een coördinator educatie en een allround museumprofessional.

2009

Ook de bibliotheek heeft plannen voor herinrichting. Onderzoek wijst uit dat beide organisaties in een gerenoveerd gebouw hun toekomstplannen kunnen verwezenlijken. Het College van Protectoren, de eigenaar van het huis, zegt medewerking toe.

 

2010

Na een herijking is Museum Elisabeth Weeshuis weer een geregistreerd museum dat met zijn tentoonstellingen en activiteiten een landelijk publiek bereikt. Samen met de sterk groeiende relatie met het onderwijs draagt dit bij aan een toenemend maatschappelijk en politiek draagvlak.

 

2014

Na een ingrijpende vernieuwing van de vaste presentatie en een verbouwing van het weeshuis in 2013, opent het Elisabeth Weeshuis op 24 mei opnieuw zijn deuren. In de oude weeshuiskeuken komt een horecagelegenheid: het Weescafé. En de Volksuniversiteit West Betuwe neemt z’n intrek in de aanpalende boerderij. In het huis werken nu voortaan vier partners samen, want de Bibliotheek Rivierenland blijft in de jongensvleugel met een vernieuwde inrichting en het museum, dat vanaf dat moment het Elisabeth Weeshuis Museum heet, heeft nog altijd zijn zalen in de meisjesvleugel. Alleen nu eigentijds en toekomstbestendig, aantrekkelijk voor alle leeftijden, vol verhalen over de weeskinderen, die er vier eeuwen woonden, en de rijke stadsgeschiedenis.