Vereniging van Vrienden van het Elisabeth Weeshuis Museum

De vereniging is opgericht in 1979 met als statutaire doelstelling het verlenen van financiële steun aan het museum en het verlenen van hand- en spandiensten aan het museum en voorts door andere middelen, die in overeenstemming met het doel van de vereniging zijn.

Ondersteuning

In materiële zin betreft de ondersteuning voornamelijk de opbouw,  organisatie en realisatie van  financiële ondersteuning waarmee het museum haar taken kan blijven uitvoeren. In immateriële zin het leveren van hand- en spandiensten. Ze doet dat betrokken, toekomstgericht en maatschappelijk gedreven.

De ondersteuning is  altijd gericht op de door het museum aangegeven doelstellingen en sluit daarop aan. We doen dat door het organiseren van activiteiten, bijeenkomsten en projecten waardoor (extra) inkomsten en vriendenbinding kunnen worden gerealiseerd.

Bestuur en organisatie

Per 15 maart 2019 bestaat het bestuur uit de volgende personen:

Voorzitter: Jan Seij
Plaatsvervanger Suzanne Beek
Secretaris: Dick Beltman
Plaatsvervanger Annette Veltman
Penningmeester: Laurens de Vries
Plaatsvervanger Rob Boijmans
Bestuurslid Communicatie: Ton Gommans
Plaatsvervanger Suzanne Beek
Bestuurslid Werving: Rob Boijmans
Plaatsvervanger Annette Veltman
Bestuurslid Evenementen: Annette Veltman
Plaatsvervanger Laurens de Vries

Rooster van aftreden

Ton Gommans aftredend in 2020 (herkiesbaar)
Dick Beltman aftredend in 2021 (herkiesbaar).
Laurens de Vries aftredend in 2021 (niet herkiesbaar).
Rob Boijmans aftredend in 2021 (herkiesbaar)
Annette Veltman aftredend in 2022 (herkiesbaar)
Suzanne Beek aftredend in 2022 (herkiesbaar)
Jan Seij aftredend in 2022 (niet herkiesbaar)

Annette Veltman is op 15 april toegetreden tot het bestuur. In de ALV van 15 maart 2019 heeft het bestuur een akkoord gekregen om het bestuur tot 7 personen uit te breiden. Annette zal in de eerstvolgende ALV nog statutair (moeten) worden benoemd.

De vereniging kent een vergoedingsregeling voor gemaakte onkosten ten behoeve van de vereniging door (bestuurs)leden. De bestuursleden ontvangen geen vacatiegeld.

Gegevens

Secretariaat
Herenstraat 29
4101 BR Culemborg
vrienden@weeshuismuseum.nl

KvK nummer: 40156867
Fiscaal nummer 817257640

Lees hier onze privacyverklaring.

ANBI

De vereniging heeft de zgn. culturele ANBI status (Algemeen Nut Beogende Instelling) waardoor u inkomstenbelastingvoordeel kunt genieten. In dat kader informeren wij u over het reilen en zeilen van de vereniging met het recente jaarverslag, financieel verslag en beleidsplan.

Jaarverslag Vrienden 2018
Financieel overzicht 2018
Beleidsplan Vrienden 2018