Missie

Toen het weeshuis in 1560 werd gesticht, werd dat gezien als nobel en vooruitstrevend. Kansarme kinderen werden gekleed, gevoed en geschoold en kregen zo,  ondanks het grote verlies in hun leven, een kans op een toekomst als dienstmeisje of  timmerman.

Het weeshuis had als jeugdinstelling een belangrijke, maatschappelijke rol. Als  museum wil het nu van betekenis zijn voor de huidige generatie kinderen. Met  thema’s als voeding, identiteit en verlies onderzoeken we de geschiedenis van het  weeshuis en maken we een vertaalslag naar het heden. We gaan kinderen helpen bij  het formuleren van kritische vragen over hun eigen tijd, zoals: Waar komt mijn eten  vandaan? Wat is echt en wat is bedrog? Zo leert het kind spelenderwijs een stand punt in te nemen in de maatschappij en ontwikkelt het een eigen stemgeluid.