Vriend worden

Cultuur en erfgoed leveren een wezenlijke bijdrage aan de vitale samenleving. Cultuur en erfgoed zijn bouwstenen voor een goede economische en maatschappelijke ontwikkeling en bepalen mede de identiteit van stad en provincie. Onze leefomgeving!

Daarom zetten wij ons in voor het behoud en de ontwikkeling van het museum. Een prachtig museum zoals het Elisabeth Weeshuis Museum kan niet bestaan zonder een grote kring betrokken Vrienden.

Welke mogelijkheden bieden wij?

Voor volwassenen kennen wij het individuele lidmaatschap van € 25 per jaar.

Voor gezinnen, ongeacht het aantal kinderen, kennen wij het gezinslidmaatschap voor € 50 per jaar. Voor diegenen, die een hogere bijdrage willen geven, kennen wij de Elisabethvriend voor € 150 per jaar.

Het lidmaatschap is jaarlijks. Opzeggen kan vóór 1 november.

En wat staat daar tegenover?

 • Gratis toegang tot het museum
 • Nieuwsbrief over het reilen en zeilen van het museum en de vereniging
 • Gratis (speciale) rondleidingen op vastgestelde dagen
 • Uitnodiging voor het gratis bijwonen van de opening van wisselexposities.
 • Uitnodiging voor gratis deelname aan de jaarlijkse vriendenavond.
 • Uitnodiging voor deelname (tegen vergoeding) aan vriendenactiviteiten zoals bijv. de jaarlijkse boerenkoolmaaltijd, een wijnproeverij etc.
 • Gratis reproductie stadsplattegrond Joan Blaeu uit 1651.
 • Gratis boek “Het Weeshuis van Culemborg” van Machiel Bosman (alleen Elisabethvriend).
 • Naamsvermelding op de website van het museum bij de Vrienden (alleen bedrijfsvriend).

Meld u nu aan!

  Uw naam (verplicht)

  Voorletter(s)

  Adres

  Postcode

  Plaats

  Telefoonnummer

  Email (verplicht)

  Keuze lidmaatschap
  Individuele vriendGezinsvriendElisabethvriendBedrijfsvriend

  Persoonsgegevens

  Nieuwsbrief