Mede mogelijk gemaakt door de subsidiënten Provincie Gelderland, Cultuurfonds Culemborg, Kickstart Cultuurvonds en de Vrienden